Vilkår og betingelser

Bliss Tantrisk Massasje Oslo

+47 92 55 74 47

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK
 
Følgende Vilkår og Betingelser bør leses nøye ettersom de beskriver bruksvilkårene for denne nettsiden (http://massage-oslo.com/). De danner en kontrakt mellom partene som er juridisk bindende for deg. Vennligst les følgende i sin helhet og vær særlig oppmerksom på vår ansvarsbegrensning.
 
BRUK AV NETTSTEDET (http://massage-oslo.com/).
 
Disse Bruksbetingelsene danner avtalen mellom deg og Bliss Massage. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk (Bruksbetingelsene), kan du ikke bruke nettstedet og/eller tilknyttende tjenester.
 
Ved å gå inn på nettstedet og se/bla gjennom sidene, erklærer du automatisk at du har lest disse Bruksbetingelsene og for å akseptere dem fullt ut. Videre kan ytterligere vilkår som angitt andre steder på nettstedet, gjelde. For eksempel, hvis du bestiller en kroppsmassasje, vil vilkårene for Bliss Massage Terms of Enjoyment (Bliss Massage sine Vilkår for Nytelse) gjelde, og du aksepterer også å være bundet av disse vilkårene. Nettstedet og tjenestene til Bliss Massage må kun brukes av personer som er 18 år eller eldre. Du representerer og garanterer at du er minst 18 år gammel.
 
Du samtykker i ikke å legge inn eller overføre til nettstedet noe materiale som kan skade programvare eller hindre ytelsen til nettstedet eller andre parters datasystem. Du godtar å holde oss fri for erstatningsansvar, tap, utgifter eller andre kostnader som oppstår som følge av brudd på dine forpliktelser til denne avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, og krav fra tredjepart mot oss.
 
Databeskyttelsesloven av 1998 (the “Act”) er utformet for å beskytte deg. Følgelig fastsetter den strenge standarder for nøyaktighet, relevans og omsorg for slike data, inkludert hvordan private opplysninger kan bli røpet. Enhver data om levende individer sendt direkte til nettstedet vil bli underlagt loven. Du er ansvarlig for dens nøyaktighet og relevans, og du må ha tillatelse til å publisere den og for oss til å bruke den til formål for nettstedet. Bliss Massage vil behandle dine personlige data i samsvar med vår pesonalvernpolitikk (Privacy Policy).
 
Selv om vi forsøker å sørge for at nettstedet alltid er tilgjengelig online, kan det til tider være utilgjengelig på grunn av systemproblemer eller å tillate vedlikehold eller annen utviklingsaktivitet å bli fullført. Vi forbeholder oss retten til å endre funksjonalitetene og egenskapene til nettstedet og å tillate eller begrense tilgangen til bestemte områder av nettstedet til deg for hvilken som helst grunn. Vær oppmerksom på at i den grad loven tillater det, og med unntak av det som er uttrykkelig fastsatt annet sted i disse vilkårene, aksepterer vi ikke ansvar for mettstedet.
 
Bliss Massage ANSVARFRASKRIVELSE
 
Materiell på nettstedet kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Bliss Massage skal ikke være ansvarlig for tap eller skade som skyldes eller oppstår som følge av brukerens avhengighet til informasjom hentet fra eller via nettsiden. Det er ditt ansvar å vurdere informasjonen og annet innhold som er tilgjengelig på nettsiden. Nettstedet og informasjonen og materialet som finnes på nettstedet (inkludert prisen annonsert) kan endres når som helst, og fra tid til annen, uten forutgående eller etterfølgende varsel.
 
INNHOLD PÅ NETTSTEDET (http://massage-oslo.com/).
 
All nettside design, tekst, grafikk, lyd og video materiale samt utvelgelse og arrangement tilfaller Bliss Massage som eneste opphavsrett og eiendomshaver. Materialet som finnes på nettstedet vises kun for informasjons- og salgsfremmende foremål. Nettstedet er utelukkende for privat, personlig, ikke-kommersiell bruk av sine brukere. Du må ikke laste ned eller kopiere noe materiale fra nettstedet, bortsett fra til din personlige, ikke-kommersielle bruk.
 
Ingen rettigheter, tittel eller interesse i noe materiale eller programvare overføres til deg som følge av slik nedlasting eller kopiering. Du kan ikke reprodusere (unntall som angitt ovenfor), publisere, overføre, distrubere, vise, fjerne, slette, legge til, selge eller delta i salg av noe materiale på nettsiden eller annen relatert programvare (inkludert kildekoden til nettstedet). Eventuell annen bruk av materiale på nettstedet uten forhåndsgående skriftlig tillatelse fra Bliss Massage er strengt forbudt. Spesielt: Du må ikke bruke noen metode for systematisk henting av innhold fra nettstedet for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, kompliering, database eller katalog (enten via roboter, “edderkopper”, automatiske enheter eller manuell fremstilling uten skriftlig tillatelse fra Bliss Massage.
 
Du må ikke endre papir- eller digitalkopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke fotografier, video eller lydsekvenser eller noen grafikk seperat fra en tilhørende tekst. Bliss Massage sin status (og for dens identifiserte bidragsytere) som forfattere av materialet på nettstedet må alltid annerkjennes. Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, ødelegge eller returnere alle kopier av materialet du har laget.
 
TJENESTER
 
Tjenestene som er beskrevet på nettstedet, er represantive for de tjenester som Bliss Massage tilbyr. Ikke alle tjenestene som er beskrevet på nettstedet, er eller vil være tilgjengelig hele tiden og påethvert sted. Tjenestene som er beskrevet på nettstedet kan endres uten forutgående varsel.
 
Bliss Massage sine tjenester relaterer seg til kroppsmassasje og relaterte massasjeterapier. Bliss Massage fremmer ikke eller tolererer ikke prostitusjon, seksuelle tjenester av noe slag, eller ulovlig eller umoralsk virksomhet. Alle som søker etter Bliss Massage sine tjenester må sørge for at slike tjenester er lovlige i hans/hennes eget land. Det er underforstått at Bliss Massage ikke er arbeidsgiver for massøsene introdusert gjennom vårt nettsted. Bliss massage handler utelukkende som en innledende agent og skal ikke påta seg eller akseptere noe ansvar for massøsene. Vær oppmerksom på at Bliss Massage kun opererer som en innledende tjeneste mellom klienter og damer som tilbyr kroppsmassasjetjenester. Byrået, som en introduksjonstjeneste, mottar 15% av den annonserte prisen direkte fra massøsene.
 
INNLEVERINGER
 
Du samtykker i at alle kommentarer, meldinger, innlegg, bilder, lyd og/eller videomateriale, data, forslag, konsepter og andre gjenstander eller materiale som er omtalt, sendt eller tilbudt Bliss Massage gjennom eller i forbindelse med nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, spørreundersøkelser, osv, skal behandles som ikke-kofidensielt. Slik offentliggjøring, innsending eller tilbud om innsending, skal utgkøre en evigvarende, royalfri, helt underlisensierbar, verdensomspennende lisens til Bliss Massage for å kopiere, publisere, vise, distribuere og ellers bruke det samme materiale helt eller delvis, for ethvert formål og i enhvert media nå kjent eller senere oppfunnet, inkludert, men ikke begrenset til, reklame, salgsfremming, produksjonsutvikling eller andre kommersielle formål. Du avstår fra såkalt “moralsk rett” som du kan ha i dine innleveringer til å identifiseres som forfatter av innleveringen, eller på annen måte motsette seg nedsettende behandling av innleveringen.
 
Bliss Massage forblir, og skal forbli, uten forpliktelser (I) til å publisere, distrubere eller på annen måte bruke noen innsendinger, (II) til å opprettholde enhver innsending i fortrolighet; (III) til å betale noen kompensasjon for eller i forbindelse med bruken av innsendelsene; eller (IV) for å svare på noen innsending. Du representerer og garanterer at du kontrollerer alle rettighetene i og til innholdet i dine innleveringer, og at ingen innsending fra deg vil være i strid med noen tredjeparts rett, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet, personvern eller annen personlig eller proritær rettighet. Bliss Massasge gjør det ikke og kan ikke godta å gjennomgå eller vurdere enhver innsending, og er ikke forpliktet til eller ansvarlig for innholdet av materiale som er lagt ut på nettstedet av brukere. Du godtar å ikke laste opp, poste, distrubere eller på annen måte publisere på dette nettstedet noe materiale som (I) er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, fornærmende, pornografisk, truende, eller en krenkelse av personvern;  (II) krenker immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, noen opphavsrett, patent, handelshemmelighet eller varemerke, til noen person eller enhet; (III) er ulovlig på noen måte eller støtter ulovlig aktivitet; eller (IV) annonserer eller krever penger, varer eller tjenester. Du er og skal forbli eneansvarlig for innholdet i ethvert innsending du gjør.
 
TREDJEPARTS INNHOLD OG LENKER
 
Innholdet som vises i en tredjepartsannonsering på nettstedet, leveres av tredjepart. Bliss Massage er ikke forfatter av det innholdet og er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, anseelsen, lovligheten eller sannheten av det samme. Bliss Massage er ikke ansvarlig ovenfor deg i forbindelse med tilliten til slikt tredjeparts innhold. Nettstedet kan også inneholde lenker til andre nettsteder. Bliss Massage skal ikke holdes forpliktet til eller ansvarlig for tilgjengeligheten av, eller for innholdsmateriale som finnes i eller oppnås gjennom slike nettsteder. Enhver lenke til et annet nettsted, og referanse til tredjepartsinformasjon, produkter eller tjenester knyttet til dette nettstedet, er ikke, og bør ikke oppfattes eller tolkes som uttrykkelig eller underforstått godkjenning av Bliss Massage. Det anbefales at du leser vilkårene og betingelsene for personvern for tredjeparts nettsteder før du bruker dem. Eventuelle spørsmål eller kommentarer relatert til slike andre nettsteder bør adresseres direkte til operatøren av disse nettstedene.
 
INGEN GARANTIER
 
Nettstedet og dets innhold er gitt på en “som det er” og “som tilgjengelig” basis. Bliss Massage gir ingen fordring eller garantier av noe slag, eksplisitt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for tittel eller fritak fra ondsinnede programmer (inkludert virus, ormer, eller trojanske hester) eller underforståtte garantier for tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for spesiell hensikt, med hensyn til dette nettstedet eller dets innhold, og eksplisitt fraskriver seg eventuelle representasjoner og/eller garantier at informasjonen på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert, at dette nettstedet er fri for feil eller at eventuelle feil vil bli utbedret. Du godtar, ved å bruke dette nettstedet, at ditt bruk av dette nettstedet er på din egen risiko.
 
ANSVARSBEGRENSNING
- DIN OPPMERKSOMHET BØR VÆRE SPESIELT TRUKKET TIL DETTE -
Denne klausulen angir hele vårt ansvar (inkludert ethvert ansvar for handlinger eller utelatelser fra dets ansatte, agenter, konsulenter, franchisetakere og underleverandører) til deg med hensyn til brudd på disse Bruksvilkårene eller enhver representasjon, uttalelse eller tortisk handling eller utelatelse (inkludert uaktsomhet) som oppstår under eller i forbindelse med dissse Bruksvilkårene eller vårt handlingsforhold generelt. Alle garantier, vilkår og andre betingelser som følger av vedtekter eller felleslov er, i størst mulig grad tillatt etter lov, utelukket fra disse Bruksvilkårene. Ingenting i disse Bruksvilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet eller for eventuelle skader eller erstatninger som påløper deg som følge av svindel eller bedragerisk uriktig fremstilling.
 
Med forbehold for ovenstående er vi ikke ansvarlig for: tap av fortjeneste, tap av virksomhet, skade av omdømme og/eller lignende tap, kontrakttap, tap av bruk, tap på grunn av korrupsjon av data eller informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, bidrag som er innlevert eller lagt ut på nettstedet) eller spesielle, indirekte, følgeskader eller rent økonomisk tap, kostnader, skader, omkostninger eller utgifter. Hendelser utenfor vår rimelige kontroll: Vi skal ikke være i strid med disse Bruksvilkårene, heller ikke skal vi være ansvarlige for eventuelle feil eller forsinkelser i ytelsen av eventuelle forpliktelser i henhold til disse Bruksbetingelsene som oppstår fra, eller kan henføres til, handlinger, hendelser, utelatelser eller ulykker utenfor vår rimelige kontroll.
 
Gjeldende lov og juristriksjon: Den styrende loven i disse Bruksvilkårene er norsk lov, og du må herved underkaste deg uigjenkallelig norsk domstols ikke-eksklusive jurisdiksjon. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker for å bringe krav i din lokale jurisdiksjon. Variasjon: Vi må revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort da de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse brukervilkårene kan også erstattes ac bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på nettstedet.
 
nettsteddesign, navigering og alt innhold (tekst, lyd, video):  © copyright http://massage-oslo.com/
 
PERSONVERNREGLER OG INFORMASJONSKAPSLER
 
http://massage-oslo.com/ følger en standard prosedyre for bruk av loggfiler. Disse filene logger besøkende når de besøker nettsidene. Alle hostingsfirmaer gjør dette og er en del av hostings-analyser. Informasjonen som samles inn av loggfiler, inkluderer IP-adresser, nettlesertype, internettleverandør (ISP), data og tidsstempel, henvisninger/utgangssider og muligens antall klikk. Disse er ikke knyttet til informasjon som er personlig indentifiserbar. Formålet med informasjonen er å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelse på nettstedet og samle demografisk informasjon.
 
COOKIES og BEACONS
 
Som alle andre nettsteder bruker http://massage-oslo.com/ “cookies” (informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon, inkludert besøkende sine preferanser og sidene på nettstedet som besøkende gpr inn på eller besøker. Informasjonen brukes til å optimalisere brukerens opplevelse ved å tilpasse vårt nettsideinnhold basert på besøkerens nettlesertype og/eller annen informasjon.
 
Tredjeparts-annonseservere eller annonsenettverk bruker teknologier som cookies, JavaScript eller Web Beacons som brukes i deres respektive annonser og koblinger som vises på http://massage-oslo.com/ som sendes direkte til brukerens nettleser. De mottar automatisk din IP-adresse når dette skjer. Disse teknologiene brukes til å måle effektiviteten av deres reklamekampanjer og/eller å tilpasse annonseringsinnholdet du ser på nettstedet du besøker.
 
Vær oppmerksom på at http://massage.oslo.com/ ikke hat tilgang til eller kontroll over disse informasjonskapslene som brukes av tredjepartannonsører.
 
TREDJEPARTS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN
 
http://massage-oslo.com/ sin Personvernpolicy gjelder ikke for andre annonsører eller nettsteder. Derfor anbefaler vi deg å konsultere de respektive personvernregler for disse tredjepartsannonseservere for mer detaljert informasjon. Det kan inkludere deres praksis og instruksjoner om hvordan du kan melde deg av bestemte alternativer.
 
Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler gjennom dine individuelle nettleservalg. Hvis du vil vite mer detaljert informasjon om informasjonskapselbehandling med bestemte nettlesere, kan den bli funnet på nettleserens respektive nettsteder.


SAMTYKKE

Ved å bruke vår nettside samtykker du herved til vår personvernpolicy og godtar vilkårene.

Kontakt

Oslo, Norway

+47 92 55 74 47 

contact@massage-oslo.com

Vi holder åpent hver dag
Man– Sø

11.00 - 23.00

Copyright © 2018. All rights reserved.