KAMPANJER

Covid  Helsemessige Forhåndsregler

Covid Helsemessige Forhåndsregler

I samsvar med de reglene som er satt av Verdens Helseorganisasjon og det norske Folkehelseinstituttet har vi gjort alle nødvendige tiltak for å forvisse oss om trygghet og helse for både gjester og personalet.